3. САДТА КЎН – САЛАТА МОДН

Умштн. Сурвр болєнд хойр чик хірў шўўтн.

Эндр бар сарин арвн йисн, нарн ґдр. Эндр мини єарсн ґдр. Мана ґрк-бўл гиичин
хорад.

Ээљ ціієір деељ ґргљіні. Аав йґріл келљіні: «Ні, мана му кґвўн Љииљі, авсн
наснчн ґлзіті болтха! Эк-эцкдін алтн ўрн бол! Школдан сін сурєульч болљ, аавиннь нер дуудулљ, ахнр-дўўнртін дґњ болљ, амулњ менд бі!»

Мини аав-ээљ хойр Яшкуль селінд бііні. Би бемб болн нарн ґдрлі эднд золєдв. Аавтаєан хаша хуранав, ээљтієін лавкд однав. Эндр аав-ээљ хойр гиичд ирв. Мини нас йґріљіні. Би аав-ээљдін йир дуртав.


1-гч кичіл

1. Соњстн. Таньлдтн.

2. Соњстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

2-гч кичіл

1. Соњстн. Тодлтн.

3. Соњстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3-гч кичіл

1. Соњстн. Тодлтн.

2. Соњстн. Умштн. Ирлцўлтн.

3. Соњстн. Ирлцўлтн.

4-гч кичіл

1. Соњстн. Умштн. Ирлцўлтн.

2. Соњстн. Чикий эс гиљ буруй?

5-гч кичіл

1. Соњстн. Тодлтн. Ирлцўлтн.

2. Соњстн. Умштн. Зањгс чиклтн.

3. Соњстн. Ирлцўлтн.

6-гч кичіл

1. Соњстн. Тодлтн.

2. Соњстн. Умштн. Зіњгс чиклтн.

7-гч кичіл

1. Соњстн. Тодлтн.

2. Соњстн. Ирлцўлтн.

8-гч кичіл

1. Соњстн. Тодлтн.

2. Соњстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

9-гч кичіл

1. Соњстн. Тодлтн.

2. Соњстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Соњстн. Чикий эс гиљ буруй?

10-гч кичіл

1. Соњстн. Тодлтн.

2. Соњстн. Ирлцўлтн.

11-гч кичіл

1. Соњстн. Кўўндтн.

2. Соњстн. Ирлцўлтн.

12-гч кичіл

1. Соњстн. Умштн. Ирлцўлтн.

2. Соњстн. Сурврмудт хірў ґгтн. Хірўєинь таблицд орултн.

13-гч кичіл

1. Соњстн. Тодлтн.

14-гч кичіл

3. Соњстн. Нўўрір умштн. Ахр болн удан і темдглтн.

17-гч кичіл

1. Соњстн. Тодлтн.

2. Соњстн. Кен ю кені?

18-гч кичіл

1. Соњстн. Тодлтн.

2. Соњстн. Умштн. Сурврмудт хірў ґгтн.

3. Соњстн. Умштн. Ирлцўлтн.

20-гч кичіл

2. Соњстн. Кўўкдин нерд заатн.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска